Aktualności
Realizowany projekt
Dodano: 18 Kwietnia 2018r
Realizowany projekt

 

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna ,,Tęczowy Domek” w Rzeszowie realizuje projekt  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pt. 

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Rzeszowie jako dostawca profesjonalnych usług społecznych dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego w ramach Osi priorytetowej VIII Działania nr 8.3

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer identyfikacyjny: RPPK.08.03.00-18-0004/16-003-01

 

Dzięki realizacji powyższego projektu i otrzymanymi na ten cel środkami finansowymi  z Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci ma możliwość prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej ,,Tęczowy Domek” w Rzeszowie zapewniając tym samym dzieciom, które z uwagi na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji, a nie mogą być umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo -wychowawczych, specjalistyczną opiekę gwarantującą pełną realizację ich potrzeb.