Aktualności
Wynik postepowania ofertowego 2/2018
Dodano: 7 Maja 2018r

Wynik postępowania ofertowego 2/2018 r.
Zgodnie z WSIZ dotyczącego zapytania ofertowego nr 2/2018 w sprawie dostawy materiałów pielęgnacyjnych i środków higienicznych w ramach projektu pn.Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Rzeszowie jako dostawca profesjonalnych usług społecznych dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VIII
Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

http://www.hospicjum-podkarpackie.pl/aktualnosci/wyniki-postepowania-ofertowego-.html