Aktualności
Wynik postepowania ofertowego 3/2018
Dodano: 15 Maja 2018r

Wynik postępowania ofertowego 232018 r.
Zgodnie z SIWZ dotyczącego zapytania ofertowego nr 3/2018 w sprawie dostawy materiałów spożywczych w ramach projektu pn. Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Rzeszowie jako dostawca profesjonalnych usług społecznych dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego  dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VIII
Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 http://www.hospicjum-podkarpackie.pl/aktualnosci/wyniki-postepowania-ofertowego--.html