Aktualności
Zapytanie ofertowe nr 3/2018
Dodano: 13 Czerwca 2018r

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

 

Dotyczy:

 

 

zakupu i dostawy samochodu ze specjalistycznym wyposażeniem do przewożenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością  w ramach projektu pn. „Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Rzeszowie jako dostawca profesjonalnych usług społecznych dla dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego.”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
 
 
Więcej informacji pod adresem:
www.hospicjum-podkarpackie.pl/zapytanie-ofertowe-nr-32018-.html