O nas
Budynek Placówki
Zgodnie z Uchwałą nr 234/4710/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2016r. Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci otrzymała zlecenie na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej. Z dniem 01.02.2017r. Wojewoda Podkarpacki wydał zezwolenie na prowadzenie w/w placówki pod nazwą „Tęczowy Domek., W marcu b.r. z Województwem Podkarpackim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie została zawarta umowa dot. utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Województwie Podkarpackim.
 
Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego nr 7/217 z dnia 21 marca 2017r. średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2017r. w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej "Tęczowy Domek" zostały ustalone w kwocie 5.027,29 zł.
 
 
Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna "Tęczowy Domek" przeznaczona jest dla dzieci, które z uwagi na stan zdrowia wymagają szczególnej opieki medycznej, rehabilitacyjnej czy terapeutycznej.
 
Nasza Placówka została utworzona szczególnie z myślą o dzieciach ze schorzeniami somatycznymi – jako głównym schorzeniem z możliwością występowania schorzeń sprzężonych lub towarzyszących.
 
 
Placówka funkcjonuje w nowo wybudowanym budynku, dysponuje pomieszczeniami (kompleksami) mieszkalnymi w pełni przystosowanym do potrzeb zarówno najmłodszych, jak i starszych dzieci.
 
 
 
Każdy z kompleksów mieszkalnych składa się z dwóch pokoi mieszkalnych (2-osobowe i 3-osobowe),
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KuchniaŁazienkapokoju dziennego z w pełni wyposażonym i funkcjonalnym aneksem kuchennym oraz przestronną dostosowaną dla dzieci łazienką.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomieszczenia mieszkalne zostały zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić dzieciom życie w warunkach domowego ciepła  i swobody. Przestrzeń dostosowana jest nie tylko dla dzieci sprawnych ruchowo, ale przede wszystkim dla tych które poruszaja się na wózkach lub potrzebują pomocy opiekuna.
 
W części mieszkalnej dostępne są dla dzieci także dwie duże świetlice, które służą im jako przestrzeń do zabawy, współnego spędzania czasu, do realizacji różnorakich zajęć wychowawczych, a także spotkań z rodzicami i bliskimi.
 
Świetlica    Świetlica
 
Świetlica    Świetlica
 
Wszystkie dzieci objęte opieką Placówki skorzystają z profesjonalnie realizowanego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, logopedycznego i w razie potrzeby odpowiedniej terapii, opieki medycznej i rehabilitacji (stosownie do zindywidualizowanych potrzeb).
 
 
Integralną częścią Placówki jest przestrzeń rehabilitacyjna wyposażona w specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji i wspomagania rozwoju dzieci. Przykładamy dużą wagę do zdrowia naszych podopiecznych. Z dbałością i indywidualnym podejściem dobieramy i dostosowujemy realizowane z dziećmi zabiegi i wsparcie w dążeniu do poprawy ich zdrowia i codziennego komfortu życia.
 
Sala rehabilitacyjna     Sala rehabilitacyjna
 
Dopełnieniem procesu wspierania rozwoju i funkcjonowania dzieci oraz prowadzonej rehabilitacji będzie profesjonalnie przygotowana i wyposażona Sala Doświadczenia Świata. Jest to specjalnie wyposażona polisensoryczna sala, której celem jest stymulowanie lub wyciszanie zmysłów, zależnie od osobistych potrzeb dzieci. W przeciwieństwie do codziennego życia w Sali Doświadczenia Świata tworzone jest takie otoczenie, które jest dostosowane do dziecka. Dzięki tak dopasowanej wielozmysłowej terapii dzieci na nowo postrzegają świat, mają możliwość i swobodę wyboru bodźców oraz potrzebnego im czasu koncentrowania się na nich.
 
Miejsce to daje pewność zindywidualizowanego oddziaływania, umożliwia dzieciom doświadczanie świata wszystkimi zysłami: wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku. Dzieci zyskują bodźce wspierające rozwój funkcji poznawczych, emocjonalnych i społecznych, a także zwiększają własne poczucie zaufania i odprężenia, zyskując możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi. W bezpiecznym otoczeniu zmysły pobudzane są m. in. muzyką, efektami świetlnymi, łagodnymi wibracjami, możliwością kontaktu z różnorodnymi kształtami i fakturą otaczających je elementów przestrzeni.
 
 Plac zabaw   Plac zabaw
 
Dzieci mogą także skorzystać ze znajdującego się na terenie Placówki placu zabaw oraz specjalnie dla nich zaprojektowanego i przygotowywanego patio.    
 
 
 
 
 
Tablica informacyjna
 

 

Dodatkowo warto nadmienić, że w budynku w którym znajduje się Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna "Tęczowy Domek" w Rzeszowie, funkcjonują specjalistyczne poradnie: pulmonologiczna, stomatologiczna (przystosowaną do leczenia w znieczuleniu ogólnym), chirurgiczna, urologiczna. W/w poradnie dodatkowo zabezpieczać będą Placówkę w specjalistyczne usługi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy przekonani, że dzieci które z różnych przyczyn życiowych nie mogą znajdować się pod opieką biologicznych rodziców, a trudności wynikające ze stanu zdrowia uniemożliwiają umieszczenie ich w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, znajdą u nas ciepło, wsparcie oraz opiekę gwarantującą pełną realizację ich potrzeb.