Wolontariat
"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi"
 
Św. Jan Paweł II
 
 
Wszystkich chcących wesprzeć pracę Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej "Tęczowy Domek" zapraszamy do włączenia się w działania wolontariatu.
 
Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczenia, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się.
 
 
I Ty możesz zostać wolontariuszem, jesli tylko chcesz pomagać innym, chcesz poświęcić swój czas, powiększyć grono znajomych, podzielić się doświadczeniem i pomysłami, nie oczekujesz nic w zamian.
 
 
Powierzone wolontariuszom zadania realizowane są zgodnie z wybranym kierunkiem działań opracowanym wspólnie z opiekunem dziecka przebywającego w Placówce:
 
- jako opiekun i towarzysz działań i problemów,
- jako korepetytor,
- jako rehabilitant i terapeuta,
- jako animator i organizator czasu wolnego,
- jako asystent i wsparcie wychowawcy we wszystkich działaniach,
- jako wsparcie rodziny,
- biorąc udział w różnego rodzaju działaniach akcyjnych, pomagając w kampaniach informacyjnych, zbiórkach pieniędzy, organizowaniu atrakcji dla dzieci przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej "Tęczowy Domek".
 
 
 
Dane osoby do kontaktu:
 
Koordynator wolontariatu
Monika Barłowska - Kuchar, tel. 662 288 538
wolontariat@hospicjum-podkarpackie.pl